HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Ny avfallstaxa

2018-12-20 15:33

Kommunfullmäktige har nu antagit kommande års avfallstaxa för Halmstads kommun. Den nya taxan kommer ännu mer än tidigare att användas som ett styrmedel för att få fler hushåll att göra mer miljömedvetna val och öka källsorteringen.

Veckotömningen kommer att höjas med 15 procent för att få fler hushåll att välja 14-dagarstömning. Och en annan nyhet är att hushåll i områden där fler än två fastighetsägare går ihop om ett gemensamt kärl på gemensam plats med tömning var 14:e dag kan få lägre avgift. Den nya taxan kan fortfarande överklagas, men ni kommer finna den i sin helhet så fått den vinner laga kraft.

Senast uppdaterad:
2018-12-20 15:36
Copyright 2020 - Halmstads Energi och Miljö AB