HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Statusrapport för den optiska utsorteringen

2017-08-25 13:21

Statusrapport för den optiska utsorteringen

Utsorteringen av Halmstads matavfall går med full fart. Till dags datum har 5232 ton hushållsavfall, varav 628 ton matpåsar, sorterats i den nya optiska anläggningen. Men de första månaderna av drift har inte varit helt problemfria.

- Efter tre månader har vi börjat komma tillrätta med de barnsjukdomar som fanns i sorteringsanläggningen. Men det finns en del kvar. Att trimma in en anläggning av denna dignitet för att få ett perfekt resultat är en utmaning, men vi är på god väg, säger Anders Bredfell, kommunikationschef på HEM.

När Halmstad började sortera ut sitt matavfall den 1 juni i år hade Sveriges modernaste optiska utsorteringsanläggning bara stått färdig i några dagar. Eter diverse provkörningar utan avfall var det äntligen dags att testa kapaciteten på riktigt. Tonvis av hushållsavfall, som tidigare gick till förbränning, tippades i anläggningen och där uppdagades det första problemet: en väldigt stor del löst avfall kom in i anläggningen.

Enligt renhållningsreglerna för Halmstads kommun ska allt hushållsavfall vara emballerat, alltså väl paketerat, när det slängs i tunnan. Tidigare, när allt hushållsavfall gick direkt till förbränning, var det ingen stor sak om någon hade slängt något skrymmande eller lite gräsklipp rakt i kärlet. Läget är nu ett annat när allt avfall från hushållen ska passera på olika band i anläggningen. Nu är risken stor att opaketerade saker fastnar eller att löst avfall täcker de gröna påsarna så att kamerorna som läser av färgerna inte ser dem och att de därför åker vidare till förbränning.

- Skräckexemplet var när vi fick in ett helt kassaskåp i anläggningen. Visst är det en tålig anläggning men ett flera hundra kilo tungt kassaskåp är den inte byggd för, säger Anders Bredfell.

Men några månader in i driften fungerar det nu ändå väsentligt mycket bättre. Chaufförerna gör ett jättejobb med att se efter vad som slängs i kärlen samtidigt som Halmstadborna blir allt bättre på att förpacka avfallet.

- Visst är det en bit kvar innan det bli perfekt, men vi känner att vi är på god väg dit, säger Anders Bredfell.

Men det är inte bara sorteringen som ska fungera. När väl allt matavfall är utsorterat hamnar det i en annan process där påsarna öppnas och innehållet mals ner till en slurry som sedan ska bli biogas och gödsel. Där är det viktigt att kvalitén på slurryn är bra och att den innehåller så lite föroreningar som möjligt för att det inte ska komma ut skräp i naturen.

- Det här är vår nästa utmaning. Själva sorteringsanläggningen är vi nöjda med, men inte kvaliteten på slurryn. Eftersom vi inte tagit över den delen av anläggningen från leverantören än har vi nu beslutat att skjuta upp tillverkningen av slurry i anläggningen till dess att tillverkaren har justerat processen så att den uppfyller våra krav. Medan de jobbar på det skickar vi de gröna påsarna till Borås Energi och Miljö som har en liknande anläggning som redan är intrimmad för att uppfylla kvalitetskraven, säger Anders Bredfell.

Senast uppdaterad:
2017-08-27 18:22
Copyright 2020 - Halmstads Energi och Miljö AB