HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Tvingat stopp av industriavfall till Kristinehed

2018-09-07 13:30

Nästa vecka, vecka 37, från måndag den 10 september till och med fredag den 14 september kommer inget industriavfall från externa avtalskunder att tas emot på värmeverket ute på Kristinehed. Detta på grund av reparationsarbeten på en av HEM:s pannor.

Bakgrunden till åtgärden är alltså att Panna 3 på värmeverket ute på Kristinehed har problem med den så kallade primärluften. För att kunna åtgärda detta behöver man bland annat "elda ner pannan" vilket innebär att man måste elda upp allt avfall som finns där och inte fylla på nytt. Detta sker under söndag och måndag. När det inte går att elda avfall i samma utsträckning som vanligt blir följden att HEM tvingas begränsa och minska avfallsinflödet till Kristinehed. Det sker nu i och med den stoppade mottagningen av industriavfall.

Några undantag kommer att göras av olika skäl. HEM kommer till exempel att fortsätta ta emot importavfall eftersom den verksamheten styrs av avtal och regler. Allt hushållsavfall på avtal med bland annat Halmstads kommun och grannkommunerna kommer också fortsättningsvis att tas emot precis som vanligt. Även kunder, hos vilka HEM enligt avtal ansvarar för att samla in avfallet, kommer inte att beröras av stoppet. 

HEM kommer under fredagseftermiddagen att telefonledes och med denna information försöka nå alla externa avtalskunder för industriavfall för att informera om stoppet. Även de geografiskt sett närmaste avfallsförbränningsanläggningarna kommer att informeras så att de har beredskap där det behövs. 

Senast uppdaterad:
2018-09-07 13:54
Copyright 2020 - Halmstads Energi och Miljö AB