Varför sorterar vi ut matavfall?

Vi ska lösa våra miljöproblem idag och inte lämna över dem till kommande generationer – därför har riksdagen beslutat om ett antal nationella miljömål. Ett av målen är att vi i Sverige senast 2018 ska sortera ut minst 50 procent av matavfallet och ta tillvara på den näring och energi som finns i det.

Utsortering av matavfall är en enorm miljövinst. Genom att ta tillvara på den energi och de värdefulla näringsämnen som finns i maten skapar vi ett slutet kretslopp. Dessutom behöver vi ställa om till fossilfria bränslen för att minska vår klimatpåverkan. Om all mat vi slänger i Sverige rötades till biogas skulle det kunna ersätta nästan 67 miljoner liter bensin. Det motsvarar vad drygt 55 000 bilar förbrukar under ett helt år!

I Halmstads kommun har vi beslutat att uppfylla målet med hjälp av optisk sortering. Det innebär att du slänger alla dina matrester i en speciell grön påse, som sedan sorteras ut från övrigt hushållsavfall med hjälp av kameror. Matavfallet går vidare till biologisk behandling och blir till fossilfritt bränsle åt bilar och bussar samt biogödsel till lantbruket. De gröna plastpåsarna förbränns och blir till el och fjärrvärme.

Från jord till bord till jord

Utsortering av matavfall skapar ett slutet kretslopp som vi valt att kalla för "från jord till bord till jord".
  1. Du slänger dina matrester i den gröna påsen.
  2. När påsen är full knyter du en dubbelknut och slänger den i din vanliga soptunna, bland de andra soppåsarna.
  3. Sopbilen tömmer soptunnan som vanligt och kör soppåsarna till den optiska sorteringsanläggningen på Kristinehed.
  4. De gröna påsarna sorteras ut automatiskt med hjälp av en kamera i anläggningen.
  5. Matresterna i de gröna påsarna omvandlas till biogas och biogödsel genom rötning.
  6. Biogasen används som fordonsbränsle. Biogödsel ersätter konstgödsel och används som näringsrik gödning i lantbruket.

Mycket mat slängs i onödan

Att sortera ut matavfallet i gröna påsen är ett enkelt sätt att minska din klimatpåverkan. Men redan innan maten når hyllan i affären och ditt kylskåp, så har den haft en stor miljöpåverkan när den producerats och transporterats. Därför är förstås det allra bästa att äta upp all mat du köper hem. Då minskar utsläppen till både luft och vatten och du sparar på jordens resurser.
 
En genomsnittlig familj slänger mat för mellan 3000 och 5000 kronor per år helt i onödan. Genom att planera inköpen bättre kan det bli en hel del pengar över till roligare saker!
Dessutom så är en tredjedel av den mat som idag hamnar i soppåsen fullt ätbar. Stirra dig inte blind på bäst före-datum utan lita på dina sinnen. Luktar och smakar maten okej så är den det också!
Senast uppdaterad:
2017-04-11 14:58
Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB