Källsortering

Det är viktigt att sortera sitt avfall rätt. Genom att sortera ut, materialåtervinna och ta hand om så mycket som möjligt spar vi på jordens resurser.

Brännbart hushållsavfall är det som slängs i den vanliga soppåsen. Dit räknas avfall som uppstår i hushållet (men inte är en förpackning), som är brännbart och inte större än att den går ner i påsen. Påsarna med både brännbart hushållsavfall och matavfall ska knytas ordentligt med dubbelknut för att ingenting ska trilla ut.

Förpackningar av papper, plast, glas och metall sorteras ut och slängs i återvinningsstationerna som hanteras av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Annat avfall exempelvis farligt avfall, elektronik, brännbart grovt avfall och ej återvinningsbart avfall sorteras ut och lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler.

Hitta var ditt avfall ska ta vägen i vår sorteringsguide.

Inget löst avfall

För att allt avfall ska tas tillvara på rätt sätt är det viktigt att inte slänga löst avfall i sin tunna eller sitt sopnedkast.

Hushållssopor och gröna påsar knyts ordentligt med en dubbelknut innan de slängs. Inget avfall ska slängas löst i tunnan, sådant som inte källsorteras eller lämnas på återvinningscentralen behöver vara väl förpackat.

Allt som slängs löst riskerar att fastna och ställa till problem i anläggningen.

Senast uppdaterad:
2017-06-14 14:30
Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB