Verksamhet

Alla typer av fastigheter berörs av matutsorteringen även verksamheter så som restauranger, storhushåll, kontor, butiker med mera.

Då utsorteringen av matavfall innebär en stor miljövinst är det av stor vikt att alla deltar i utsorteringen oavsett om man är hemma, på jobbet eller i föreningslokalen!

Senast uppdaterad:
2017-03-22 13:55
Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB