Industri & Företag

HEM hämtar matavfall även hos industrier och företag. Har din verksamhet redan idag ett vanligt grönt sopkärl? Då kan även ni sortera ut matavfall med hjälp av gröna påsar.

Ert matavfall blandas med hushållens matavfall innan det rötas och blir till biogas och biogödsel! Påsarna hämtar du enkelt i din matvarubutik eller på våra återvinningscentraler.

Senast uppdaterad:
2017-03-22 13:56
Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB