Storkök & Restauranger

Du vet väl att HEM hämtar matavfall hos storkök och restauranger?

Maten blandas med hushållens matavfall innan det rötas och blir till biogas och biogödsel! Vill ditt företag vara med och bidra? Kontakta HEM:s säljare för att beställa tjänsten hämtning av matavfall.

Senast uppdaterad:
2017-03-22 13:57
Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB